ارتباط با ما
تلفن: 02188644000-38
ایمیل: برای ارتباط با گروه کتابخانه و اسناد دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می توانید از پست الکترونیکی زیر استفاده نمائید. digital@nlai.ir
digital@nlai.ir
آدرس: ساختمان كتابخانه ملي: تهران، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از ايستگاه مترو حقاني، خروجي كتابخانه ملي.
login