o [م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ و ع‍ل‍ی‌‌اص‍غ‍ر‌خ‍ان‌ ات‍اب‍ک‌][عکس]
شناسنامه

ویرایش مدرک
 
عنوان و نام پديدآور:
[م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ و ع‍ل‍ی‌‌اص‍غ‍ر‌خ‍ان‌ ات‍اب‍ک‌][عکس]
موضوع:
؛ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌. ؛ ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ‏‫۱۲۷۵ - ‏‏۱۳۲۵ق.‬ ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ شاهان و فرمانروایان ؛ دولتمردان ؛ وزی‍ران‌ ؛ ت‍اری‍خ‌ ؛ ايران
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ع‍ک‍س‌ دو ن‍ف‍ره‌ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ و ات‍اب‍ک‌ اع‍ظم‌ در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ ه‍ر دو ن‍ف‍ر ع‍ص‍ای‍ی‌ در دس‍ت‌ دارن‍د و پ‍ال‍ت‍وی‌ م‍ش‍ک‍ی‌ ب‍ل‍ن‍د و ک‍لاه‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ پ‍وش‍ی‍ده‌ان‍د، روی‌ ک‍لاه‌ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ع‍ک‍س‌ ش‍ی‍ر و خ‍ورش‍ی‍د اس‍ت‌ و در دس‍ت‌ چ‍پ‍ش‌ ی‍ک‌ گ‍ل‌ س‍ف‍ی‍د دی‍ده‌ م‍ی‌ش‍ود.
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
جنس:
Image/jpg
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login