o 812512 , م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ادع‍ی‍ه‌، ی‍ا، ک‍ت‍اب‌ دع‍ا[نسخه خطی]
شناسنامه

ویرایش مدرک
 
عنوان:
م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ادع‍ی‍ه‌، ی‍ا، ک‍ت‍اب‌ دع‍ا[نسخه خطی]
موضوع:
دعاها
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
در ای‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دع‍اه‍ای‌ ای‍ام‌ ه‍ف‍ت‍ه‌، دع‍ای‌ ق‍ب‍ل‌ از ق‍رائ‍ت‌، دع‍ای‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ه‍ر روز، آی‍ات‌ ک‍ل‌ الای‍ام‌ و چ‍ن‍دی‍ن‌ دع‍ای‌ دی‍گ‍ر ج‍م‍ع‌آوری‌ ش‍ده‌ان‍د
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
812512
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login