مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
نقش دولت در دفاع مقدس
نوع:
مجموعه
چکيده:
این مجموعه شامل اسناد و مدارک مربوط به نقش دولت در دفاع مقدس است‌.
      
نتیجه  1  تا  12  از  386782  نتیجه  در  1/6562738  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
نقش و مسئولیت حقوقی آلمان در جنگ تحمیلی ایران وعراق,[طرح],/ پژوهشگر سیدهادی یاسینی,؛ استاد داور حسین طالقانی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۵۵
شناسه كد كتاب :
4643855
پدیدآور :
/ پژوهشگر سیدهادی یاسینی
2
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
بررسی تأثیر فرهنگ مهدویت و انتظار در دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر هادی عبداللهی,؛ استاد داور محمدحسین ایراندوست.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۶۷۹
شناسه كد كتاب :
4643679
پدیدآور :
/ پژوهشگر هادی عبداللهی
3
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
سبک‌شناسی معماری در یادمان‌های شهدا، مراکز فرهنگی و باغ موزه‌ی دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر مهدی آقاعلی‌گل.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۷۸
شناسه كد كتاب :
4643978
پدیدآور :
/ پژوهشگر مهدی آقاعلی‌گل.
4
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
تحقیق و نقد نقدها و سبک شعر دفاع مقدس بررسی و نقد چهارده کتاب معرفی، سبک‌شناسی و نقد شعر دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر رضا خبازها,؛ استاد راهنما محمدرضا سنگری.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۱۰
شناسه كد كتاب :
4643810
پدیدآور :
/ پژوهشگر رضا خبازها
5
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
مطالعه مبانی حقوقی و فقهی استراتژی تنبیه متجاوز,[طرح],/ پژوهشگر محمد قربانزاده‌موسی‌کندی,؛ استاد داور محمد رضوی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۶۸
شناسه كد كتاب :
4643968
پدیدآور :
/ پژوهشگر محمد قربانزاده‌موسی‌کندی
6
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
مسئولیت حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهندگان عراقی,[طرح],/ پژوهشگر پیام حیدری,؛ استاد داور علی باباخانی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۴۹
شناسه كد كتاب :
4643849
پدیدآور :
/ پژوهشگر پیام حیدری
7
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
بررسی عشق و تغزل در غزل دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر محسن باقری,؛ استاد راهنما مهین پناهی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۳۳
شناسه كد كتاب :
4643933
پدیدآور :
/ پژوهشگر محسن باقری
8
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
بررسی نقش پل‌های شناور در دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر فرهاد کاظمی‌اسفه.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۸۱
شناسه كد كتاب :
4643881
پدیدآور :
/ پژوهشگر فرهاد کاظمی‌اسفه.
9
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
ترجمه کتاب الصراع العربی- الفارسی نزاع عرب و فارس,[طرح],/ مترجم مسعود نظری‌ نوجه‌ده,؛ استاد راهنما ابوالفضل تقی‌پور.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۷۱
شناسه كد كتاب :
4643971
پدیدآور :
/ مترجم مسعود نظری‌ نوجه‌ده
10
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
مطالعه تطبیقی معیارهای ارزیابی عملکرد رزمندگان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و بعد از آن (مطالعه موردی: سپاه استان کرمانشاه),[طرح],/ پژوهشگر قباد اسفندیاری,؛‌ استاد راهنما حسین علی‌نجفی,؛ استاد داور هادی نهادی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۸۸
شناسه كد كتاب :
4643888
پدیدآور :
/ پژوهشگر قباد اسفندیاری
11
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
نقض قوانین بین‌المللی از سوی دولت عراق در جنگ علیه ایران,[طرح],/ پژوهشگر مازیار سلطانی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۰۳
شناسه كد كتاب :
4643903
پدیدآور :
/ پژوهشگر مازیار سلطانی.
12
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان :
بازنمایی فرهنگی سینمای جنگ: مطالعه تطبیقی سینمای جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا,[طرح],/ پژوهشگر مهدی نوریان,؛ استاد راهنما علی‌اصغر فهیمی‌فر,؛ استاد داور مرتضی حیدری.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۸۸
شناسه كد كتاب :
4643988
پدیدآور :
/ پژوهشگر مهدی نوریان
نتیجه  1  تا  12  از  386782  نتیجه  در  1/6562738  ثانیه 

login