مجموعه
نوع:
مجموعه
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  117  نتیجه  در  0/2343778  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1




140
تصویر بندانگشتی
نوع :
گزارش
فرمت :
image/jpg
شماره کتابشناسي ملي :
۴۷۷۴۵۴۸
شناسه كد كتاب :
4774548
مشخصات ظاهري :
۱۳۹ ص.
2




311
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه مقالات دومین همایش ملی آرشیوی (آرشیو برای همه)
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
3




328
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مدیریت منابع اطلاعاتی وب
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
4




532
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مدیریت منابع اطلاعاتی وب
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
5




280
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی/ میترا صمیعی.
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
ISBN :
‏‫دوره‬‬‏‫ :‏ ‫‬‭978-964-446-401-0‬ ؛,دوره‬‬‏‫ :‏ ‫‬‭978-964-446-401-0‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰۰ ریال‬:‏‫‫ج.۱‬‬‏‫ :‏ ‫‬‭978-964-446-402-7‬
شماره رکورد کتابشناسي :
‏‫۳۶۶۷۴۵۴‬‬
6




522
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
7




382
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دستنامه قواعد فهرستنویسی نسخه‌های خطی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
8




2
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
آرشیو دیداری - شنیداری: فلسفه و اصول/ نویسنده ری ادموندسون؛ مترجم سپیده سیروس‌کبیری؛ ویراستار فرامرز اللهی؛ با همکاری کمیته ملی حافظه جهانی.
تاریخ انتشار :
1398
موضوع :
,,,
ناشر :
تهران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۹۸.‬
نوع :
كتاب چاپي
9




464
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
رواب‍ط ای‍ران‌ و ی‍ون‍س‍ک‍و
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
10




434
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه مقالات دومین همایش ملی آرشیوی (آرشیو برای همه)
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
11




110
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مجموعه قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های آرشیوی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
12




108
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مجموعه قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های آرشیوی؛ [تهیه کننده] معاونت اسناد ملی.
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
ISBN :
۵۰۰۰۰ریال‏‫‬‏‏‏: ‏‫ج.۱‬‏‫‏ : ‏‫‭978-964-446-332-7‬‬‬ ؛ ‏‫‬‏‏‏‏۵۰۰۰۰ ریال( ج.۱، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬ج.۲‏‫‭978-964-446-350-1 :
شماره رکورد کتابشناسي :
‏‫۲۹۱۹۹۲۱‬
نتیجه  1  تا  12  از  117  نتیجه  در  0/2343778  ثانیه 

login