مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
سخنرانی های اندیشگاه
نوع:
مجموعه
چکيده:
این مجموعه شامل سخنرانی های برگزار شده در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  18  نتیجه  در  0/0312595  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
3
تصویر بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
الهیات جهانی97
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
شماره ثبت :
elahiat-jahani-1397-n1-3
2
11
بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
تفسیر قرآن
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
سید محمد مهدی جعفری
3
5
تصویر بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
وجود از نظر عرفانی
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
خانم دکتر ایمانیه
4
3
بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
فلسفه به مثابه درمان
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
دکتر میلاد نوری
5
65
تصویر بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
فصوص
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
خانم دکتر اعوانی
6
16
بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
کانت
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
خانم دکتر اعوانی
7
6
تصویر بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
مطالعات کیفی
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
دکتر رواقی
8
6
بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
فلسفه روشنگری
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
دکتر حسین هوشمند
9
14
تصویر بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
رویکردهای تکاملی به فلسفه
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
دکتر هادی صمدی
10
13
بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
سمک عیار
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
دکتر ساقی(آمنه) گازرانی
11
6
تصویر بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
تفکر
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
دکتر ناجی
12
9
بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
حد مرز دانایی و نادانی
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
دکتر میلاد نوری
نتیجه  1  تا  12  از  18  نتیجه  در  0/0312595  ثانیه 

login