o 1399-11-tarh
شناسنامه

ویرایش مدرک
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان :
مدلسازی موردی از کاربرد بانک اطلاعاتی نرم افزار رسا با استفاده از روش داده کاوی
حمایت کننده:
خسروی، فریبرز، ۱۳۳۳-
شناسه كد كتاب:
1399-11-tarh
پدیدآور:
واقف زاده، محمدحسین ،۱۳۴۶-
نوع:
همه انواع مدارک--متون--طرح پژوهشی
فرمت:
application/pdf
موضوع:
مدلسازی- نرم افزار- داده کاوی- سازمان اسناد و کتابخانه ملی- تحلیل محتوا
تاريخ انتشار:
1400
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
-
همکار:
اسلامی، سعیده
ناشر:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
محل نشر:
تهران
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login