»   جديدترين ها 
اح‍ك‍ام‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ق‍رری‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ و س‍ی‍دج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌ , پ‍رداخ‍ت‌ ان‍ع‍ام‌ وم‍واج‍ب‌ ب‍ه‌ م‍ت‍ول‍ی‍ان‌ ب‍ق‍اع‌ و م‍ع‍اف‍ی‍ت‌ از پ‍رداخ‍ت‌ م‍ال‍ی‍ات‌ م‍ل‍ك‌ ب‍ه‌ م‍لارح‍ی‍م‌ م‍راغ‍ه‌ای‌ / ق‌۱۲۵۲
1392/10/15
م‍رم‍ت‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر آرامگاه ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردبیلی و ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌
1392/10/15
ام‍ور م‍وق‍وف‍ات‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردبیلی
1392/10/15
پ‍رداخ‍ت‌ م‍خ‍ارج‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ وآرام‍گ‍اه‌ ح‍اف‍ظ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌
1392/10/15
ام‍ور م‍وق‍وف‍ات‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردبیلی
1392/10/15
ip شما =54.211.34.105
عنوان و نام پديدآور:
عقدنامه
موضوع:
عقدنامه
زبان اثر:
فارسي
نوع:
سند
تاریخ ایجاد:
ايران، 1284 ق
عنوان ديگر:
عقدنامه حاجي علي نعل بند و زبيده سلطان خانم
جنس:
tif
تعداد کل آیتم های این مدرک:
1
نمايش | تحویللطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل:

 

Version :0907-9108 © تمامي حقوق براي سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران محفوظ مي باشد