شناسنامه
عنوان:
یشتها
منبع:
۵-۲۰۵۷۰
زبان اثر:
ave
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
زردشتی , -- شعایر و مراسم مذهبی
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , به خط اوستایی انجام: , افتاده ... کارد اندر میان نهادن ...
شماره کتابشناسي ملي:
۳۳۲۸۳۰۶
يادداشت کلي:
زبان:اوستایی،فارسی دری
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
«یشت» ها سرود های مذهبی است که نام های هر کدام از آنها از نام ایزدانی که سی روز ماه در ایران باستان به نام آنها بود گرفته شده و با این سرودها ایزدان ستایش و نیایش و پرستش می شوند و قربانی و پیشکش به آنها ارزانی می شود.هرکدام از این یشت ها عنوانی دارد و آن عناوین در نسخه حاضر با فارسی دری نوشته شد است.
شناسه كد كتاب:
3328306
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :