2616149 , گزارش عدم‌شرکت رییس شهربانی بندرعباس در کمیسیون امنیت اجتماعی
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
گزارش عدم‌شرکت رییس شهربانی بندرعباس در کمیسیون امنیت اجتماعی
حقوق:
a
منبع:
۲۹۳/۵۰۰۸۴
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ام‍ن‍ی‍ت‌ , پلیس
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
. وزارت کشور , ایران
شماره کتابشناسي ملي:
۲۶۱۶۱۴۹
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
بندرعباس
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫عدم‌شرکت رییس شهربانی بندرعباس در کمیسیون امنیت اجتماعی .‬
داده هاي کلي پردازش:
20120107 per 50
شناسه كد كتاب:
2616149
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :