صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
آسیب‌شناختی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان
پديدآور:
/نگارش کبری سعیدی‌شاندشتی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم شناسی. , ۱۳۹۱. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق.
شماره کتابشناسي ملي:
۲۹۴۷۴۹۴
شناسه كد كتاب:
2947494
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: