صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
نقشه امپراتوري پارس و ممالك همجوار با ذكر نام خليج فارس با عنوانSinus Persicus
وضعيت نشر و پخش و غيره:
موسّسه جغرافيايي اروپا
زبان اثر:
فارسي
تاريخ توليد:
چاپ قرن نوزدهم ميلادي
نوع:
نقشه
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
توصیف:
. بر اساس نوشته هاي جهانگرد فرانسوي تاورنيه كه در قرن هفدهم در ممالك عثماني، ايران و هند مسافرت نمود و شرح مسافرتها و مناطق را نوشته و منتشر ساخت. تاورنيه تمامي ارمنستان ، ا ّران ، بخشهايي از عثماني ، تمامي درياهاي جنوبي و جزاير آنرا به انضمام بخشهايي از پاكستان كنوني و عموم مناطق افغانستان را جزئي از محدوده ايران ترسيم نموده است.
جنس:
Image/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: