صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
رسیدگی به شکایت درخصوص مطالبه مالی در دادگاه تهران
حقوق:
a
منبع:
‏‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫۲۹۸/۳۷۳۷۹‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
اختلافات مالی دادگ‍اه‌ه‍ا[۱] دی‍ون‌ آیین دادرسی م‍راح‍ل‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دع‍اوی‌ ح‍ک‍م‌ دادگ‍اه‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران. وزارت دادگستری
شماره کتابشناسي ملي:
۲۸۵۴۴۹۶
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
تهران
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫مراحل ‏‫‫رسیدگی به شکایت مدیرالملک علیه میرزاعبداله‌خان معتمدالسلطنه درخصوص مطالبه مبلغی پول از مشارالیه و منتهی به صدور حکم دادگاه مبنی بر بی‌حقی شاکی.‬‬‬
داده هاي کلي پردازش:
20120723 per 50
شناسه كد كتاب:
2854496
نمايش | تحويل
54.196.86.89
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: