شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
درخ‍واس‍ت‌ م‍م‍ن‍وع‌ ال‍خ‍روج‍ی‌ اتباع بیگانه
حقوق:
a
منبع:
‭۳۶۰/۷۸۳۲‬
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
درخ‍واس‍ت‌ ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ اختلافات مالی
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور خارجه Iran , . Vezarat Omur Kharejeh
نام تنالگان به منزله موضوع:
ایران , . وزارت امور خارجه Iran , . Vezarat Omur Kharejeh
ساير رده بندي ها:
۸۱۲ج‌۱آو۱
شماره کتابشناسي ملي:
‭۳۶۰۰۰۷۸۳۲
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایتالیا
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫‏درخ‍واس‍ت‌ م‍م‍ن‍وع‌ ال‍خ‍روج‍ی‌ م‍ارو ب‍ی‍و ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ م‍ح‍اک‍م‍ات‌.‬
داده هاي کلي پردازش:
20081023 per 50
شناسه كد كتاب:
1479486
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :