صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ب‍رج‌ رادک‍ان‌ ق‍وچ‍ان‌
موضوع:
خ‍راس‍ان‌
ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
ق‍وچ‍ان‌
ب‍رج‌ رادک‍ان‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ن‍م‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ ب‍رج‌ رادک‍ان‌. ب‍ن‍ای‌ آج‍ری‌، ب‍ا گ‍ن‍ب‍د م‍خ‍روطی‌، و ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ خ‍ط ک‍وف‍ی‌. ی‍ک‌ م‍رد اس‍ب‌س‍وار در ک‍ن‍ار ب‍رج‌ دی‍ده‌ م‍ی‌ش‍ود
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
جنس:
Image/jpg
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: