شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
مکاتبات شرکت سهامی نساجی مازندران
حقوق:
a
منبع:
۲۴۵/۱۳۵۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ معافیت مالیاتی گ‍م‍رک‌ ماشین‌آلات کالا‌ها بارنامه‌ها ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا نامه‌نگاری پروانه اع‍ت‍ب‍ارات‌ وزارت‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ا خ‍ری‍د نساجی ت‍ص‍وی‍ب‌ن‍ام‍ه‌ها
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت بازرگانی
نام تنالگان به منزله موضوع:
ایران , . وزارت بازرگانی ایران , . وزارت صنایع و معادن
شماره کتابشناسي ملي:
۳۳۶۸۸۲۵
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
مازندران
يادداشت کلي:
‏‫تعدادی از برگهای پرونده به زبان انگلیسی میباشد.‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫مکاتبات شرکت سهامی نساجی مازندران با اداره کل صنایع و معادن استان مزبور در خصوص معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات و لوازم موردنیاز کارخانه.‬
داده هاي کلي پردازش:
20140103 per 50
شناسه كد كتاب:
3368825
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :