1095970
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
تحلیلی بر کاشیکاری بقعه شیخ صفی‌الدین‌اردبیلی
پديدآور:
/پژوهشگر سعید زارع گلمغانی زارع‌گلمغانی،سعید
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫( کارشناسی ارشد ) : باستان شناسی ‬
موضوع:
ب‍ق‍ع‍ه‌ ه‍ا
پژوهشهای باستان شناسی
شماره کتابشناسي ملي:
۱۰۹۵۹۷۰
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۲۲۲ - ۲۲۴
نام تنالگان به منزله موضوع:
بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران اردبیل
شناسه كد كتاب:
1095970
سال نشر:
، ۱۳۸۴
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/292720
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :