شناسنامه
عنوان:
اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت
پديدآور:
/ دانشجو امیرمسعود مظاهری مظاهری، امیرمسعود
نام سازمان:
دانشگاه تهران , . دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (دکترا): حقوق جزا و جرمشناسی. , ‏‫، ۱۳۸۹.‬ , دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
موضوع:
آیین دادرسی
دادگاه‌های بین‌المللی کیفری
ص‍لاح‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ح‍اک‍م‌
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫۲۳۶۳۶۹۷‬
يادداشت:
‏‫کتابنامه: ص. ۳۱۱-۳۲۴.‬
شناسه كد كتاب:
2363697
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/314775
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :