شناسنامه
عنوان:
ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا دراس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
پديدآور:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ژاد ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د
نام سازمان:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌] ح‍ق‍وق‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
ای‍ران‌
ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ب‍ادلات‌ م‍رزی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۳-۲۹۴۵۴
يادداشت:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۰۷ - ۲۰۶ ورق‌
ساير رده بندي ها:
‭۵۱-۷۲۷۶
شناسه كد كتاب:
831676
سال نشر:
۱۳۸۱
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/185775
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :