شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
انیس العشاق
همکار:
؛ مصحح : سید عطا حسین صاحب
سید عطا حسین صاحب ، مصحح ، مقدمه‌نویس.
حقوق:
a
منبع:
۶-۱۶۴۵۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
سيد محمد گيسو دراز، نام محمد، کنيه ابوالفتح ولي الاکبر صادق است ولي به خواجه بنده نواز و خواجه گيسو دراز شهرت يافت.این اثر دربردارنده ۳۲۴ غزل، یک مثنوی و نه رباعی است. تخلص او در شعر «ابوالفتح»، «محمد» و «گیسودراز» بوده است.
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شعر فارسی , -- قرن‏‫ ۹ق.‏‬ Persian poetry , -- 15th century
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , دیباچه: بسمله، الحمد لله الذی خلق الانسان و علمه البیان و الصلوة و السلام ... سلسله علیه چشتیه مین حضرت سلطان العاشقین المقربین سید محمد حسینی . . . آغاز: , متن: بسمله، توحید و نعت و مناقب صحابه کرام رضوان الله عنهم تعالی الله عن قیل و قال و عن حد و رسم المثال . . . انجام: , . . . گوئی که مرا به عاریت ده معشوقه بعاریت که داد است.
عنوان قراردادي:
دیوان
عنوانهاي گونه گون ديگر:
دیوان گیسو دراز دیوان صدر ‌الدین ابو الفتح محمد حسینی گیسو دراز چشتی
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/صدر الدین ابوالفتح سیدمحمد حسینی گ‍ی‍س‍ودراز , ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ , ، ۷۲۱-۸۲۶؟ق‌.
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
شماره ثبت کتابخانه ملی: ۲۵۹۲۲۱
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
حواشی اوراق: , واژه نامه در حاشیه و توضیحات اندک در پاورقی آمده است.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر:
در دو صفحه آخر کتاب غلطنامه آورده شده است .
يادداشتهاي مربوط به مسئوليت معنوي اثر:
به انتظام و توجه خاص نواب غوث یار جنگ بهادر طبع شد.
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد. , جداشدگی اوراق از شیرازه
داده هاي کلي پردازش:
20080614 per 50
شناسه كد كتاب:
1228956
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :