صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
A Year Amongst the Persians: impressions as to the life,Character thought of the people of persisa…
عنوان و نام پديدآور:
Ross, Edward Denison
همکار:
ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
موضوع:
English
زبان اثر:
Browne, Edward Graville‬
مولف:
1926=1305
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
1305 4ي4ب/ 1379 DSR
LCC:
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.167.230.68
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: