صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
ش‍ی‍ری‍ن‌ و ف‍ره‍اد از ک‍لام‌ وح‍ش‍ی‌ و ف‍ره‍اد و ش‍ی‍ری‍ن‌ از ک‍لام‌ وص‍ال‌ (منتخب - فهرستی)
همکار:
ک‍ات‍ب‌: م‍ی‍رزا آق‍ای‌ ک‍م‍رئ‍ی‌
حقوق:
a
منبع:
۶-۶۹۱۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ک‍ت‍اب‌ ف‍وق‌ ب‍ا ف‍ره‍اد و ش‍ی‍ری‍ن‌ از وص‍ال‌ در ی‍ک‌ ج‍ل‍د آم‍ده‌ اس‍ت‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
وح‍ش‍ی‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ۹۳۹؟ - ق‌۹۹۱
ساير رده بندي ها:
۶۹۱۶ ن‌.۱ ث‌.۷۱۹۹ ۶-۷۳۷۰: ث ۲۵۳۰۴۷ (جلد مقوایی، روکش مقوایی، روکش کاغذی سبز، عطف و گوشه ها تیماج قهوه ای روشن)
شماره کتابشناسي ملي:
‭۶۹۱۶/۱/۱/۱/۱
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20060803 per 50
شناسه كد كتاب:
780037
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: