صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
م‍ح‍م‍د رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع:
دول‍ت‍م‍ردان‌
پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
پ‍ه‍ل‍وی‌، رض‍ا
ای‍زدپ‍ن‍اه‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍اخ‌ م‍رم‍ر
ع‍ی‍د ن‍وروز
زبان اثر:
فارسي
نوع:
عكس
تاریخ:
: ۱۳۴۱/۱۲/۲۹
توصیف:
م‍ح‍م‍د رض‍ا ه‍م‍راه‌ رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌ (ک‍ودک‌) در ک‍اخ‌ م‍رم‍ر، در ک‍ن‍ار س‍ف‍ره‌ ه‍ف‍ت‌ س‍ی‍ن‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
456033
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: