شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
پیشنهادات جنبش مسلمانان مبارز به شورای انقلاب اسلامی ایران
موضوع:
آمریکا
شورای انقلاب
مبارزات ضداستعماری
منبع:
اصلی-۵
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--اعلاميه
توصیف:
چگونگی مقابله با امپریالیسم آمریکا
جنس:
Image/jpg
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :