شناسنامه
پديدآور:
ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌
‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق
ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
عنوان:
النافع یوم‌الحشر فی شرح‌الباب الحادی عشر [نسخه خطی]
موضوع:
کلام شیعه
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
عنوان ديگر:
علامه حلی (۶۴۸ - ۷۲۶ ) پس از خلاصه کردن کتاب « مصباح‌المجتهد » شیخ طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰) در ده باب بنام « مختصر‌المصباح » باب یازددهمی در معرفت خداوند و صفات وی بدان می‌افزاید و پس از انضمام آن به ده باب پیشین همه را « منهاج‌الصلاح فی مختصرالمصباح » می‌نامد ، بعداً باب حادی عشر شهرتی بیشتر می‌یابد و جداگانه شرح می‌شود
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
1813340
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :