صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
موزه و مرکز مطالعات انرزی باد(با تاکیدبر تهویه طبیعی)
پديدآور:
/نگارش سیدمطهره رضوی
همکار:
؛ استاد راهنما حسین مدی
؛ استاد مشاور مهناز محمودی
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
شماره کتابشناسي ملي:
۳۶۳۴۳۲۵
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
قزوین , (کارشناسی ارشد): مهندسی معماری-گرایش معماری , ،۱۳۹۲ , دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد قزوین،دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری.
شناسه كد كتاب:
3634325
نیم نگاه | تحويل
54.92.193.89
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: