شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ب‍ح‍ارالان‍وار (ج‍ل‍د ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‌)
منبع:
۵-۵۸۰
زبان اثر:
عربی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
-- 17th century , -- Manners and customs , -- Texts , -- آداب و رسوم , -- قرن‏‫ ۱۱ق.‏‬ , Hadith (Shiites) , Pilgrims and pilgrimages , احادیث شیعه , زیارت و زائران
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , انجام: , ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ه‍دان‍ا ل‍زی‍اره‌ اح‍ب‍ائ‍ه‌ و اص‍ف‍ی‍ائ‍ه‌ ف‍ج‍ع‍ل‍ه‍ا ذری‍ع‍ه‌ ... , ب‍م‍ات‍ح‍ب‌ و ت‍رض‍ی‌ ... دارا س‍ال‍ن‍ا ف‍اض‍لا
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
, Mohammad Baqir , ، ‏‫۱۰۳۷ - ‏۱۱۱۰ق.‬ , ، م‍ح‍م‍د‌ب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ , Majlesi , م‍ج‍ل‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‭ع‌۵۸۰
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۱۰۵۰/۱۹۳۹س , ۵۸۰ع
يادداشت کلي:
تاریخ تالیف: قرن۱۱ق. , زبان: عربی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ای‍ن‌ ج‍ل‍د از ب‍ح‍ار ح‍اوی‌ زی‍ارات‌ ن‍ب‍ی‌ و ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار اس‍ت‌ و ب‍ق‍ول‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ب‍ی‍ن‌ اس‍رار و ف‍ض‍ائ‍ل‌ و آداب‌ و م‍ق‍دم‍ات‌ و م‍ت‍ع‍ل‍ق‍ات‌ آن‌ ب‍وج‍ه‍ی‌ ک‍ه‌ ه‍م‍ه‌ م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ و ش‍ی‍ع‍ی‍ان‍را ب‍ه‌ ک‍ار آی‍د
شناسه كد كتاب:
807374
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :