2391886 , [خلاصه ی صریح الملک]
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
[خلاصه ی صریح الملک]
همکار:
؛ خلاصه نویسی میرزا حسن خان
ص‍ف‍ری‌ , ، ام‍رال‍ل‍ه‌ , ، فروشنده
موضوع:
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ , ، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌ , ، ۶۵۰ - ۷۳۵ق‌.
منبع:
۵-۷۸۶۶
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
م‍وق‍وف‍ات‌ , -- متون قدیمی تا قرن ۱۴ وقفنامه‌ها , -- اردبیل وق‍ف‌ , -- اردبیل
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , میل خاطر مبارک که دائما مراقب امور خیریه است اراده علیه متوجه سایر بقاع بلاد کشته که در هر بلدی از اقصی بلاد ایران...صورت وقف نامچه سلطان صاحبقران امیر تیمور کورکان بشرح صریح الملک و بسمله. در شهور سنه ۱۱۱ نواب سپهر رکاب ظفر انتساب... انجام: , ... مرتضی قلیخان متولی بنفشه خواتون مذکور بجهة سرکار فیض آثار خریداری نمود بموجب قباله بتاریخ شهر جمادی الثانیه سنه ۱۷۲ چهار دانک و نیم.
عنوان قراردادي:
صریح الملک. برگزیده
عنوانهاي گونه گون ديگر:
سواد وقفنامه شیخ صفی وقف ناممه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ علی بن عبدالمومن زین الدین عبدی، علی بن عبدالمومن،
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود:
حواشی اوراق: , اندکی تصحیح دارد.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
این نسخه، کتابچه ی خلاصه ای از روی کتاب صریح الملک است که نویسنده به دستور حسنعلی خان امیر نظام دستور یافته صورت موقوفات شیخ صفی الدین را در اردبیل مکتوب کند. تاریخ های مختلف از جمله تاریخ رمضان ۷۴۷ق. دارد. هم چنین کتابت ۸۰۶ ق. در صفحه ی ۲۳ به چشم می خورد و نام کاتب و خلاصه نویس میرزا حسن خان در صفحه ی ۲۳ آمده است که معلوم نیست همان میرزا حسن خان قرن ۱۳ق. است یا قرن ۹ق. برای توضیح بیشتر به شماره بازیابی ۱۲۷۳۴-۵ در فهرست همین کتابخانه بنگرید.
شناسه كد كتاب:
2391886
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :