مجموعه ها
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
      
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
Skip Navigation Links.
نتایج   261  تا  265  از  265  نتیجه  در  0/2187468  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
261


309
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
The history of Nadir Shah, formerly called Thamas kulikhan the present emperor of persia, to which is prefixed a...‏‫.‭/ ‎by James fraser‬؛The history of Nadir Shah...‬
مولف :
James,ج‍ی‍م‍ز,ف‍ری‍زر، ج‍ی‍م‍ز، ۱۷۱۳-۱۷۵۴م‌. Fraser, James,۱۷۱۳-۱۷۵۴م‌. Fraser, James,ف‍ری‍زر
موضوع :
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۱۰۰-۱۱۶۰ق‌. ؛ مغولان -- تاریخ ؛ نسخه‌های خطی شرقی -- فهرست‌ها ؛ ایران -- تاریخ -- افشاریان، ۱۱۴۸ - ۱۲۱۸ق.
تاریخ انتشار :
1742‏‫‭=1121,
زبان اثر :
English
262


342
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Sadi: Gulistan or Flower Garden‏‫‭/ ‎translated with an essay by James Ross; With a note upon the translator by ‭Charles Sayle‬. ؛ Sadi, Mosleh ibn Abdollah ؛ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌. ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
مولف :
م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,س‍ع‍دی‌,‏‫ - ۶۹۱؟ق.‏
موضوع :
نثر فارسی -- قرن ۷ق-- ترجمه شده به انگلیسی
تاریخ انتشار :
‬‏‫‭, 1823‏‫‭=1202.
زبان اثر :
English
263


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي بخشهايي از آسيا با مركزيّت ايران تاريخي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
شماره ثبت :
جمهوری اسلامی ایران
264


611
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Caravan Journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan and Beloochistan: with historical Notices of the countries lying between Russia and india‏‫‭/ ‎by J. P. Ferrier‬‏‫‭؛ ‎translated from the original un published manuscript by capt. william jesse‬‏‫.‭؛ ‎edited by H. D. Saymour ؛ Voyage en pers densl' Afghanistan. English
مولف :
ژوزف‌ پ‍ی‍ر Ferrier, Joseph Pierre,ف‍ری‍ه‌,ف‍ری‍ه‌، ژوزف‌ پ‍ی‍ر Ferrier, Joseph Pierre,Joseph Pierre
موضوع :
ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ ؛ ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۲۶۴ - ۱۲۵۰ ؛ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۹ ؛ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
تاریخ انتشار :
, 1856‏‫‭=1235.
زبان اثر :
English
265


665
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
The dynasty of the Kajars, Translaled from the original persian manuscript presented by His majesty Faty Aly shah to...to which is prefixed a suceinct ‭account of the history of persia, Previous to that period.‏‫‭/ ‎[translated by] Harford Jones Brydges‬
مولف :
م‍ف‍ت‍ون‌ دن‍ب‍ل‍ی‌,۱۱۷۶-۱۲۴۳ق‌. Maftoon Danbly, Abdolrazzaq ibn Naja,م‍ف‍ت‍ون‌ دن‍ب‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌، ۱۱۷۶-۱۲۴۳ق‌. Maftoon Danbly, Abdolrazzaq ibn Najafqoli,Abdolrazzaq ibn Najafqoli,ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌
موضوع :
ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۱۸۵-۱۲۵۰ق‌. ؛ ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. ؛ ایران -- تاریخ -- پس از اسلام، ۱۲ق. -
تاریخ انتشار :
‬‏‫‭, 1833‏‫=1212.
زبان اثر :
English
نتایج   261  تا  265  از  265  نتیجه  در  0/2187468  ثانيه