مجموعه ها
مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي
مجموعه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی در برگیرنده گزیده ای از اقلام٬ متون٬ نسخه ها خطی و كلیه محتواهایی است كه به نوعی با این عالم بزرگ در ارتباط هستند.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی در برگیرنده گزیده ای از اقلام٬ متون٬ نسخه ها خطی و كلیه محتواهایی است كه به نوعی با این عالم بزرگ در ارتباط هستند.
      
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  70  نتیجه  در  0/1406261  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
11


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
471530
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
12


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
485038
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
13


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
485040
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
14


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
482121
عنوان و نام پديدآور :
ام‍ام‍زاده‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ن‍ائ‍ی‍ن‌
15


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
482124
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
گ‍ن‍ب‍ده‍ا
16


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي
نوع :
مجموعه
توصیف :
مجموعه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی در برگیرنده گزیده ای از اقلام٬ متون٬ نسخه ها خطی و كلیه محتواهایی است كه به نوعی با این عالم بزرگ در ارتباط هستند.
17


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌
موضوع :
زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ا,ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌,اردب‍ی‍ل‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
18


8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بررسی زمینه و زمانه سلطان‌العارفین شیخ صفی‌الدین اردبیلی در گفت و گو با دكتر سیدسلمان صفوی
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3240007
شماره کتابشناسي ملي :
‏‫‬‏۳۲۴۰۰۰۷
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم) :
، مصاحبه‌شونده
19


5
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
سیادت و عرفان سلطان‌العارفین شیخ صفی‌الدین اردبیلی در گفت و گو با دكتر سیدسلمان صفوی
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3240075
شماره کتابشناسي ملي :
‏‫‬‏۳۲۴۰۰۷۵
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم) :
، مصاحبه‌شونده
20


2
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
سیادت شیخ صفی‌الدین اردبیلی از دیدگاه دكتر زرین‌كوب
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3239891
شماره کتابشناسي ملي :
‏‫‬‏۳۲۳۹۸۹۱
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم) :
،‏‫ ۱۳۰۱ - ‏۱۳۷۸.‏‏‬
نتایج   11  تا  20  از  70  نتیجه  در  0/1406261  ثانيه