مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   41  تا  50  از  59  نتیجه  در  0/140661  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
41


9
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍س‍ت‍ک‌ و خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
م‍وح‍د، ج‍م‍ی‍ل‌، ۱۳۱۰-
موضوع :
ب‍س‍ت‍ک‌.,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌.
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌ : [بی‌نا]‏‫‏‏، ۱۳۴۹.
زبان اثر :
فارسي
42


21
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
فراهم نمودن تسهيلات لازم براي اشتغال پيمان كاران ايراني در خليج فارس
تاریخ انتشار :
52-1353ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
43


7
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
موسسه انتشارات فرانکلین( نیویورک ),اق‍ت‍داری‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۴-
موضوع :
خلیج فارس --تاریخ,خلیج فارس، منطقه -- سیاست و حکومت
تاریخ انتشار :
‏ت‍ه‍ران: امیرکبیر، کتابهای جیبی: موسسه انتشارات ف
زبان اثر :
فارسي
44


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Persici sive sophorvm Pegini Typus Typus (سرزمينها و نواحي پارسي).
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
شماره ثبت :
جمهوری اسلامی ایران
45


29
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ارسال نشريه دانشكده علوم راجع به زمين شناسي خليج فارس
تاریخ انتشار :
1346ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
46


5
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
سوء قصد به جان رئيس ماليه بندر جز
تاریخ انتشار :
1334ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
47


99
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مكاتبات استانداري بنادر درياي عمان در خصوص تكميل دانشسراي پسرانه بندر عباس
تاریخ انتشار :
51-1350ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
48


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي بخشي از سرزمين هاي آسيايي در قرن شانزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
شماره ثبت :
جمهوری اسلامی ایران
49


17
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تعيين حقوق مامورين حكومت بوشهر، اداره ماليه و
تاریخ انتشار :
1329ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
50


8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گزارش هاي همكاري ايران با ممالك حوزه خليج فارس
تاریخ انتشار :
1355ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
نتایج   41  تا  50  از  59  نتیجه  در  0/140661  ثانيه