مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   41  تا  50  از  58  نتیجه  در  0/2187449  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
41
7
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
اق‍ت‍داری‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۴-,موسسه انتشارات فرانکلین( نیویورک )
تاریخ انتشار :
‏ت‍ه‍ران: امیرکبیر، کتابهای جیبی: موسسه انتشارات ف
موضوع :
خلیج فارس --تاریخ,خلیج فارس، منطقه -- سیاست و حکومت
زبان اثر :
فارسي
42
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Persici sive sophorvm Pegini Typus Typus (سرزمينها و نواحي پارسي).
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
شماره ثبت :
جمهوری اسلامی ایران
43
29
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ارسال نشريه دانشكده علوم راجع به زمين شناسي خليج فارس
تاریخ انتشار :
1346ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
44
5
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
سوء قصد به جان رئيس ماليه بندر جز
تاریخ انتشار :
1334ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
45
99
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مكاتبات استانداري بنادر درياي عمان در خصوص تكميل دانشسراي پسرانه بندر عباس
تاریخ انتشار :
51-1350ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
46
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي بخشي از سرزمين هاي آسيايي در قرن شانزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
شماره ثبت :
جمهوری اسلامی ایران
47
17
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تعيين حقوق مامورين حكومت بوشهر، اداره ماليه و
تاریخ انتشار :
1329ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
48
10
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بخشنامه وزارت امور خارجه به كارگزاري بنادر خليج فارس در مورد چگونگي تهيه مطبوعات و ملزومات
تاریخ انتشار :
1304ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
49
2
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اطلاعيه كفيل حكومت بنادر خليج فارس راجع به لزوم برقراري نظم و آسايش در محلات بوشهر
تاریخ انتشار :
1301ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
50
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اعلام وصول 55 فقره تذكره هاي باطله سرحدات خليج فارس
تاریخ انتشار :
1320ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
نتایج   41  تا  50  از  58  نتیجه  در  0/2187449  ثانيه