مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   51  تا  60  از  121  نتیجه  در  0.2031224  ثانيه،   
             
51
25afd05a-954b-4394-a745-2dc0c459b683

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
52
46b8175c-86aa-4ba7-84ae-2e0587e3538c

 
عنوان و نام پديدآور :
اس‍ن‍ادی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ادب‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
53
86805e38-6638-44a0-8888-321d4705a6c5

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مجموعه قوانین و مقررات اسناد ملی ایران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
54
eeb3c5c0-441c-400e-b0d8-35e00b480ce6

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
55
794427e6-f894-49ea-9add-385aec7426d9

 
عنوان و نام پديدآور :
خاندان‌ حاج‌ سیدعلی تاجر‌بیرمی‌‌ در‌ ایالت‌ فارس
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
56
7d6e1308-0aa0-4be6-b4a4-3db29dae56e3

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
57
1737c24f-91fa-4dae-a0ff-3f78287c067a

 
عنوان و نام پديدآور :
تاریخ شفاهی دفاع مقدس
همکار :
، غ‍لام‍رض‍ا,، ۱۳۴۵ -,ع‍زی‍زی‌,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
58
416a1327-1ad7-43db-8cf7-4691cf10ffe0

 
عنوان و نام پديدآور :
روزن‍ام‍ه‌ دول‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ران
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
LCC :
DSR۱/۵,‭د۹ ۱۳۷۰
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
59
e7ad1e08-474c-4174-9fec-495dd1833c30

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
60
9be3b023-edf6-41c1-84db-4e889bdb0fb2

 
عنوان و نام پديدآور :
خلاصه مقالات چهارمین همایش ملی آرشیوی: حفاظت و نگهداری اسناد و میراث مستند
همکار :
روحی,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   51  تا  60  از  121  نتیجه  در  0.2031224  ثانيه