مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   51  تا  60  از  121  نتیجه  در  0.156248  ثانيه،   
             
51
21227c16-6665-462e-8960-9bc4b38c360e

 
عنوان و نام پديدآور :
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۶ (سئول، ۲۴ - ۲۰ آگوست ۲۰۰۶)
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
52
e08db866-3a75-421f-8073-9c75fda98541

 
عنوان و نام پديدآور :
ته‌نقش‌های اسناد آرشيوی ايران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
53
41d53187-fbf0-4afb-ae38-9d84157a8173

 
عنوان و نام پديدآور :
عوامل میكروبی آسیب‌رسان به مواد آرشیوی و كتابخانه‌ای
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
54
6cb980e7-8bb0-49be-88c1-9fadf39f880d

 
عنوان و نام پديدآور :
نشانه مولف برای استفاده در رده‌بندی كتابخانه كنگره
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
55
71927d84-618d-4ac5-b887-a0d4c9e0af32

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ارجنامه سیدمحمدباقر حجتی‮‬
موضوع :
,,,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
56
4bc6a672-b4f8-490c-9232-adff823841f1

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
57
20072cc8-61b6-4b3f-aafd-ae73689e69a6

 
عنوان و نام پديدآور :
؛ به انضمام كتب درسی تعلیم سیاق: محاسب‌التجار...,كوششی در آموزش خط سیاق
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
58
af4855d5-0266-42d4-8d2e-af847d08f7fe

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
59
765043a1-01ff-4ecf-8678-b2bef5c6ea4a

 
عنوان و نام پديدآور :
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
60
da23aa56-43a8-482b-905f-b2d27ae07574

 
عنوان و نام پديدآور :
اسنادی از تاراج كتابخانه سلطنتی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   51  تا  60  از  121  نتیجه  در  0.156248  ثانيه