مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   61  تا  70  از  121  نتیجه  در  0.1249984  ثانيه،   
             
61
ffd49015-4f2b-43fe-9422-57f61336bee1

 
عنوان و نام پديدآور :
ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ن‍وی‍س‍ی‌ واژه‌ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
62
7ee3dc70-cadc-4c10-a777-6145d70670de

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
63
087c5213-3e7a-4eab-91ba-698c45314cd7

 
عنوان و نام پديدآور :
مدیریت اسناد الكترونیكی مجموعه مقاله‌های نخستین همایش ملی آرشیوی( آرشیو برای همه)
همکار :
، غ‍لام‍رض‍ا,، ۱۳۴۵ -,ع‍زی‍زی‌,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
64
6c18bef0-461f-49be-9a76-6eeb526ca9d3

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
65
4c03d85b-3a25-4791-9e17-753a158f1f76

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫روس‍ا و ن‍ام‌آوران‌ ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران ‌۱۳۱۶ - ۱۳۸۳‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
66
5a64ad49-e93c-4943-a9c9-75bba035be77

 
عنوان و نام پديدآور :
چكیده مقالات همایش بین‌المللی میراث مشترك ایران و هند ...
همکار :
، ۱۳۵۱ -,، ۱۳۵۱ -,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
67
ea747a70-d027-45aa-85eb-791bc57cb8a0

 
عنوان و نام پديدآور :
روش‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ك‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
همکار :
، ‏‫۱۳۲۵ -‏,، ‏‫۱۳۳۳ -‏,خ‍س‍روی‌,، ع‍ب‍اس‌,ح‍ری‌,,,,,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
68
437b4d1a-dfad-4806-bc19-7b79031cd927

 
عنوان و نام پديدآور :
زال‌ و روداب‍ه‌
همکار :
,,,
موضوع :
-- کلمات قصار,,,
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
69
a0357b43-75df-4743-8b62-9637ee8f3b9c

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
70
5eed7187-e1f0-4303-bb97-98971eee9485

 
عنوان و نام پديدآور :
مدیریت منابع اطلاعاتی وب
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   61  تا  70  از  121  نتیجه  در  0.1249984  ثانيه