مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   71  تا  80  از  121  نتیجه  در  0.1874964  ثانيه،   
             
71
fe0bea8a-55b3-4a07-9a12-c50abaa0c181

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
72
cc229ca2-c369-4c8c-a1fe-cb9a8d390958

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
73
a8d518c3-8f44-4249-b584-cf652aa17cd9

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
74
44f7b9b7-420e-44a7-b559-d1646d9f7d7a

 
عنوان و نام پديدآور :
رده‌‎ BBR‬ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌: ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ در ن‍ظام‌ رده‌ب‍ن‍دی‌ ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ك‍ن‍گ‍ره‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
75
b8da7756-0f13-47d6-a70f-d559091dc165

 
عنوان و نام پديدآور :
رده ‌‎ :BP‬اس‍لام‌
همکار :
ع‍ل‍وی‌,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
76
e1bf9f90-e092-4b55-852b-d562e9ae1962

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
77
6a114649-df2f-4a6b-a5c1-d602e740776a

 
عنوان و نام پديدآور :
مراسم دربار ناصری
موضوع :
-- خاطرات,ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار,، ش‍اه‌ ای‍ران‌,,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
78
a7e07887-80ed-4ad0-8639-d7d70e52abd0

 
عنوان و نام پديدآور :
محتوای ملی در فضای مجازی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
79
9321c0d2-10ce-4722-8d06-d88f20b9a496

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫فهرست اسناد آرشیو ریاست جمهوری در آنكارا، درباره ایران از ۱/۲/۱۹۱۶ تا ۲۱/۶/۱۹۶۷میلادی(اسفند ۱۲۹۴ تا تیر ۱۳۴۶)‬
همکار :
، ‏‫۱۳۴۷ - ‏,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
80
3553f5eb-0b78-42c9-8168-dd5437ec71fc

 
عنوان و نام پديدآور :
گفت‌و‌گوهای سعدی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   71  تا  80  از  121  نتیجه  در  0.1874964  ثانيه