مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   71  تا  80  از  121  نتیجه  در  0.1249984  ثانيه،   
             
71
21227c16-6665-462e-8960-9bc4b38c360e

 
عنوان و نام پديدآور :
گزیده مقالات ایفلا ۲۰۰۶ (سئول، ۲۴ - ۲۰ آگوست ۲۰۰۶)
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
72
41d53187-fbf0-4afb-ae38-9d84157a8173

 
عنوان و نام پديدآور :
عوامل میكروبی آسیب‌رسان به مواد آرشیوی و كتابخانه‌ای
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
73
71927d84-618d-4ac5-b887-a0d4c9e0af32

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ارجنامه سیدمحمدباقر حجتی‮‬
موضوع :
,,,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
74
20072cc8-61b6-4b3f-aafd-ae73689e69a6

 
عنوان و نام پديدآور :
؛ به انضمام كتب درسی تعلیم سیاق: محاسب‌التجار...,كوششی در آموزش خط سیاق
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
75
af4855d5-0266-42d4-8d2e-af847d08f7fe

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
76
da23aa56-43a8-482b-905f-b2d27ae07574

 
عنوان و نام پديدآور :
اسنادی از تاراج كتابخانه سلطنتی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
77
346fd6f4-90ea-4489-9dec-b60a0d5e8f9e

 
عنوان و نام پديدآور :
ارجنامه آیت‌الله حاج شیخ یوسف حدائق
موضوع :
,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
78
151861a9-e824-41ce-8dce-bb4875ccc697

 
عنوان و نام پديدآور :
مدیریت منابع اطلاعاتی وب
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
79
2c168fe8-f6ad-4a25-b049-c054beeba2b0

 
عنوان و نام پديدآور :
اس‍ن‍ادی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ادب‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
80
4bf836cb-992d-4ee5-b80c-c0ec2501efea

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   71  تا  80  از  121  نتیجه  در  0.1249984  ثانيه