صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
Poemes anciens/ ‎Ferydoun Rahnema‬
عنوان و نام پديدآور:
ش‍ع‍ر ف‍ران‍س‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
موضوع:
French
زبان اثر:
ره‍ن‍م‍ا، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۵۴ - ۱۳۱۰
مولف:
Paris‬: ‎Debresse -Poesie‬, ۱۳۳۸ = ۱۹۵۹.
تاریخ انتشار:
كتاب چاپي
نوع:
939565
شماره رکورد کتابشناسي :
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت:
Image/jpg
جنس:
1
شماره جلد:
نسخه 1
شماره نسخه:
نیم نگاه | تحويل
54.162.165.158
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: