شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍ن‍گ‌
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
س‍ل‍م‍اس‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
ن‍ق‍ش‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ل‍م‍اس‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ آن‌ در آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
447404
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :