شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
بررسی تأثیر طب فشاری بر درد زایمان
پديدآور:
/نگارنده مهدیه میرحسینی میرحسینی، مهدیه
نام سازمان:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکه پرستاری و مامایی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫(کارشناسی ارشد): مامایی، گرایش آموزش مامایی‬
موضوع:
درد
زایمان
پزشکی سوزنی
انگشت درمانی
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۵۹۱۷۵
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۱۴۰-۱۴۴
يادداشت کلي:
چکیده
شناسه كد كتاب:
1259175
سال نشر:
، ۱۳۷۷
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/205772
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :