صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
بررسی تأثیر طب فشاری بر درد زایمان
پديدآور:
/نگارنده مهدیه میرحسینی میرحسینی، مهدیه
همکار:
؛ استاد راهنما رباب لطیف‌نژاد
؛ اساتید مشاور صدر نبوی، رضا مظلوم
لطیف‌نژاد، رباب، استاد راهنما
نبوی، صدر، استاد مشاور
نام سازمان:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دانشکه پرستاری و مامایی
نوع ماده:
پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
موضوع:
درد
زایمان
پزشکی سوزنی
انگشت درمانی
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۵۹۱۷۵
يادداشت:
کتابنامه : ص. ۱۴۰-۱۴۴
يادداشت کلي:
چکیده
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‏‫(کارشناسی ارشد): مامایی، گرایش آموزش مامایی‬
شناسه كد كتاب:
1259175
سال نشر:
، ۱۳۷۷
نیم نگاه | تحويل
54.80.188.87
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: