شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ الاس‍رار (منتخب - فهرستی)
حقوق:
a
منبع:
۶-۶۲۲۸
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ع‍م‍ان‌ س‍ام‍ان‍ی‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ع‍م‍ان‌ س‍ام‍ان‍ی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‍رن‌ ق‌۱۳
ساير رده بندي ها:
۶۲۲۸ ن‌.۱ ث‌.۶۹۳۸
شماره کتابشناسي ملي:
‭۶۲۲۸/۲/۱/۱/۱
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
ک‍ت‍اب‌ م‍ع‍راج‌ ال‍م‍ح‍ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‌ب‍اش‍د
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20060803 per 50
شناسه كد كتاب:
779697
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :