صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
ک‍ل‍ث‍وم‌ ن‍ن‍ه‌ ( منتخب - فهرستی)
حقوق:
a
منبع:
۶-۵۱۸۶
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
عنوانهاي گونه گون ديگر:
ع‍ق‍ای‍د ال‍ن‍س‍اآ
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
آق‍ا ج‍م‍ال‌ خ‍وان‍س‍اری‌ آق‍ا ج‍م‍ال‌ خ‍وان‍س‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، - ق‌۱۱۲۵
ساير رده بندي ها:
۵۱۸۶ ن‌.۱ ث‌.۶۷۱۴
شماره کتابشناسي ملي:
‭۵۱۸۶/۲/۱/۱/۱
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره:
ک‍ت‍اب‌ دزد و ق‍اض‍ی‌ و دی‍وان‌ طغ‍ان‌ ب‍ا ک‍ت‍اب‌ ف‍وق‌ در ی‍ک‌ ج‍ل‍د آم‍ده‌ اس‍ت‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر م‍ق‍دم‍ه‌ و ش‍ان‍زده‌ ب‍اب‌ اس‍ت‌
يادداشتهاي مربوط به عنوانهاي مرتبط:
ع‍ق‍ای‍د ال‍ن‍س‍اآ
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20060803 per 50
شناسه كد كتاب:
779100
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: