صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
ع‍ق‍ای‍د ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ (منتخب - فهرستی )
حقوق:
a
منبع:
۶-۵۲۱۱
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
عنوانهاي گونه گون ديگر:
ع‍ق‍ای‍د ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ف‍وای‍د ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ - ع‍ق‍ای‍د ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍وای‍د ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ال‍ب‍روج‍ردی‌ ن‍ی‍رب‍روج‍ردی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۳۱ - ،ق‌
ساير رده بندي ها:
۵۲۱۱ ن‌.۱ ث‌.۶۷۵۱
شماره کتابشناسي ملي:
‭۵۲۱۱/۱/۱/۱/۱
يادداشتهاي مربوط به عنوانهاي مرتبط:
ع‍ق‍ای‍د ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ف‍وای‍د ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ - ع‍ق‍ای‍د ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍وای‍د ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20060803 per 50
شناسه كد كتاب:
779124
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: