شناسنامه
عنوان:
بررسی دو قاعده فقهی:(نفی عسر و حرج و قاعده صحت)
پديدآور:
/ نگارنده صدیقه سلیمی‌نژاد سلیمی‌نژاد، صدیقه
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی (مشهد)
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
(کارشناسی ارشد): حقوق
موضوع:
ع‍ق‍ود
اع‍س‍ار
قاعده صحت
چکيده:
هدف پژوهش بررسی دو قاعده فقهی نفی عسر و حرج و قاعده صحت می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند در صورتی‌که مخالف عقد با قانون مورد تردید باشد، اصل صحت آنست، اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، اصل صحت اقتضا دارد که قانون تکمیلی باشد و در موردی که عقد به ظاهر واقع شده‌است، کسی مدعی صوری یا نامشروع بودن آنست باید اقامه دلیل کند.
شماره کتابشناسي ملي:
۱۲۳۹۳۶۱
يادداشت:
کتابنامه: ص. [۲۲۶ - ۲۳۰]
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
ایران
يادداشت کلي:
چکیده
شناسه كد كتاب:
1239361
سال نشر:
‏‫‏‏، ۱۳۸۰.
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :