صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: دورن‍م‍ای‌ ص‍ل‍ح‌ و ث‍ب‍ات‌ در خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌، ت‍ی‍ر م‍اه‌ ۱۳۷۲
موضوع:
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زبان اثر:
فارسي
مولف:
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (چ‍ه
تاریخ انتشار:
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
شماره رکورد کتابشناسي :
166271
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
چکیده:
ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The Fourth Seminar on the Persian Gulf
عنوان ديگر:
دورن‍م‍ای‌ ص‍ل‍ح‌ و ث‍ب‍ات‌ در خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌
جنس:
Image/jpg
شماره جلد:
1
شماره نسخه:
نسخه 1
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: