صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
Die kunst der gotik
حقوق:
a
زبان اثر:
ger
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
جنس:
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/Karlinger
شماره کتابشناسي ملي:
‎۲‎۰‎۷‎۸‎۵‎۴‎۵
داده هاي کلي پردازش:
20100718 per 50
شناسه كد كتاب:
2078545
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: