صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه174.129.67.45
               
عنوان و نام پديدآور:
ه‍ف‍ت‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
عکاس:
/ ع‍ل‍ی‌رض‍ا ب‍ن‍ی‌ع‍ل‍ی‌
موضوع:
ت‍ه‍ران‌
م‍ی‍دان‌ آزادی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
ه‍ف‍ت‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌
م‍راس‍م‌ رژه‌
م‍ی‍دان‍ه‍ا
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌
آم‍ادگ‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
عكس
تاریخ:
: ۱۳۶۴/۶/۳۱
توصیف:
ت‍ص‍اوی‍ری‌ از رژه‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ن‍ظام‍ی‌ در م‍ی‍دان‌ آزادی‌
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
450480
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: