صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ب‍ر رون‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌
پديدآور:
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
نام سازمان:
آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
شماره کتابشناسي ملي:
‭۴۱۳۵۵۳
شناسه كد كتاب:
824251
سال نشر:
۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
نیم نگاه | تحويل
18.234.88.196
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: