شناسنامه
عنوان:
نقش سازمان‌های غیر دولتی بشردوستانه در توسعه و اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه , : مطالعه موردی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، جمعیت‌های ملی صلیب‌ سرخ و هلال‌ احمر
پديدآور:
/ نگارش جعفر حسنی‌اعظمی حسنی‌اعظمی، جعفر، ۱۳۵۲ -
نام سازمان:
دانشگاه پیام نور , . مرکز تهران . دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
application/doc
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , ( کارشناسی ارشد): حقوق بین‌الملل. , ‏‫‏، ۱۳۹۰. , دانشگاه پیام نور، دانشکده الهیات و علوم اسلامی.
موضوع:
حقوق بین‌الملل بشر دوستانه
سازمان‌های غیردولتی
صلیب سرخ و هلال احمر
کمک‌های بشر‌دوستانه
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۲۸۹۶۳۸۵
يادداشت:
کتابنامه.
نام تنالگان به منزله موضوع:
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ Intenational Committee of the Red Cross
شناسه كد كتاب:
2896385
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :