2406108 , جغرافی (منتخب - فهرستی)
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
جغرافی (منتخب - فهرستی)
همکار:
؛ کاتب:احمد رئیس مدرسه بصیرت
حقوق:
a
منبع:
۶-۱۳۶۵۱
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--چاپ سنگي
جنس:
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/محمدعلی میرزا
ساير رده بندي ها:
۶-۱۳۶۵۱ ۶-۲۰۵۴۶ (جلد مقوایی، روکش کاغذی مشکی، عطف پارچه ای ؛ جداشدگی صفحه اول از شیرازه)
شماره کتابشناسي ملي:
‎۲‎۴‎۰‎۶‎۱‎۰‎۸
يادداشت کلي:
زبان:فارسی
يادداشت عمليات:
نسخه بررسی شد.
داده هاي کلي پردازش:
20110710 per 50
شناسه كد كتاب:
2406108
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login