پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  46  نتیجه  در  0/2264491  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس

 شمارهعنوان و نام پديدآورموضوعيادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيدهشماره كتابشناسي مليشماره جلدشماره نسخهسال نشر
1‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با امانوئل ملیک‌اصلانیان٬ ۱۹/۰۴/۱۳۷۸‬ملیک اصلانیان , ، امانوئل , ‏‫، ‏۱۲۹۴ -‏ ۱۳۸۲.‬رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصیل موسیقی در آلمان از سنین کودکی تا سطوح دانشگاهی و اجرای کنسرت‌های متعدد در کشور آلمان٬ بازگشت به ایران و تدریس موسیقی٬ توجه به فلسفه و عرفان در آهنگسازی.
2‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهي با احمد حامی، ۰۶/۰۳/۱۳۷۶‬ح‍ام‍ی‌ , ، اح‍م‍د , ،‏‫‫ ۱۲۹۸ - ‏‏۱۳۷۹.‏‬‏‫‬‏رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: شرح‌‌ بیوگرافی، تحصیل‌ در رشته‌ مهندسی‌ راه‌ و ساختمان، فعالیت‌ در جاده‌ سازی‌ و راهسازی‌ از دوران‌ رضا شاه‌ ، ساخت‌ پل‌ های‌ کشور از جمله‌ پل کرج، همکاری‌ با سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و وزارت‌ راه‌ از سال ۱۳۳۲.
3‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با امرالله فرهادی‌آردکپان٬ ۱۳۸۶فرهادی‌آردکپان , ، امراله , ، ‏‫۱۳۳۵‏-
4‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با حسین شیخ‌زین‌الدین، ۰۹/۱۲/۱۳۸۵ش‍ی‍خ‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ , ، ح‍س‍ی‍ن‌رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: آشنایی با فرهنگ جدید در فضای مذهبی و سنتی خانواده، تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا، اساتید و هم‌دوره‌ای‌ها، استفاده همزمان از کلاس‌های دانشکده ادبیات و پرداختن به به مطالعات فلسفیُ، معماری، معماری ایانی و معماری اسلامی، نسبت سنت و مدنیته در فضای معماری ایرانی، زیبایی‌شناسی در معماری ایرانی...
5‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با علی‌ا‌کبر معین‌فر، ۱۳۷۳-۱۳۷۴‏‬م‍ع‍ی‍ن‌ف‍ر , ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر , ، ۱۳۰۷-
6‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهي با ایرج ملک‌پور، ۲۱/۱۲/۱۳۷۵م‍ل‍ک‍پ‍ور , ، ای‍رج‌ , ، ۱۳۱۹ - رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصيل در رشته فيزيك دانشگاه تهران و رشته مطالعه فضا با ماهواره در فرانسه، اخذ دكترای نجوم از دانشگاه پاریس، تدریس و ریاست گروه فیزیک دانشگاه پلی‌تکنیک و بخش فیزیک خورشیدی و ستاره‌شناسی دانشگاه تهران.
7‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با منصور نجومی٬ ۱۰/۰۴/۱۳۷۵نجومی , ، منصور , ، ۱۲۹۵ -
8‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با بهزاد نبوی٬ ۱۰/۰۶/۱۳۷۵‏‫رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: نقش روحانیت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و اهمیت نقش امام خمینی(ره) و جنبش‌ها و گروههای مرتبط با روحانیت٬ وضعیت گروههای سیاسی مخالف رژیم پس از پانزده خرداد ‏۱۳۴۲‏،‬ ضرورت مبارزه مسلحانه٬ تحلیلی از مبارزه مجاهدین خلق و کشیده شدن آنها به سوی مارکسیسم٬ نقش دکتر شریعتی در روشنگری جوانان مسلمان.‏‬
9‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمدرضا رادمنش٬ ۱۱/۰۸/۱۳۷۵رادم‍ن‍ش‌ , ، م‍ح‍م‍درض‍ارئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: فعالیت‌های رادمنش در راستای حمایت از آیت‌الله کاشانی و بعدها از نهضت آزادی٬ فعالیت در جهت پیروی از امام خمینی(ره).
10‏‫‬مصاحبه تاريخ شفاهی با محمد فراهانی٬ ۰۱/۰۸/۱۳۷۵فراهانی , ، محمد , ، ‏‫۱۳۱۵ - ‏۱۳۹۱.‬,همدانی , ، حسین , ‏‫، ‏۱۳۰۳ -‬,اسماعیل‌زاده چلیپا , ، حسن , ، ‏‫۱۳۰۱ -‏‬رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: فراگیری نقاشی قهوه‌خانه تحت سرپرستی حسین قوللر‌آغاسی٬ مراحل پرده درویش و نقاشی پشت شیشه٬ حسین قوللر‌آغاسی٬ تفاوت آثار مدبر با آثار قوللر‌آغاسی.
نتایج   1  تا  10  از  46  نتیجه  در  0/2264491  ثانيه