پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  18  نتیجه  در  0/1998359  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
1
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه فصلنامه كتاب
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :
این مجموعه از انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
سطح1 :
versionno
2
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
3
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
دانلود منابع الكترونیكی
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :

كاربرگرامی برای دانلود رايگان منابع الكترونیكی لازم است ابتدا در كتابخانه و اسنادرقمی ( دیجیتال)  سازمان اسناد و  كتابخانه ملی ایران  به آدرس http://dl.nlai.ir

سطح1 :
primary_type
4
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه انتشارات سازمان اسناد
نوع :
مجموعه
جنس :
مجموعه
توصیف :
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
سطح1 :
primary_type
5
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
منابع برگزيده ايران شناسي
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
6
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
مجموعه
جنس :
این مجموعه شامل آثار دفاع مقدس است.
,مجموعه
7
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :
شهيد علي قوچاني اول تيرماه 1342 دراراك متولدشدو دركودكي همراه خانواده از ار اك به اصفهان نقل مكان كرد وپس ازپيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي در روستاهاي بوئين ومياندشت در خدمت محرومان ومستضعفان بود.ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي كردستان حضور موثر داشته وبا شروع جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت واولين عملياتي كه ايشان شركت كردند عمليات فرمانده كل قوا بود. در عملياتهاي ثامن الائمه وشكستن حصر آبادان
8
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
مجموعه
جنس :

9
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه دكتر شريعتي
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :

سطح1 :
Title_and_statement_of_responsibility
10
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
آرشيو اعلاميه هاي موجود در كتابخانه ملي
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :
آرشيو اعلاميه هاي موجود در كتابخانه ملي
نتایج   1  تا  10  از  18  نتیجه  در  0/1998359  ثانيه