پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  8  از  8  نتیجه  در  0/1409724  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
1
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
مجموعه,
این مجموعه شامل آثار دفاع مقدس است.
شماره مدرک :
17
2
1
بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
این مجموعه شامل کلیه اسناد مربوط به نقش دولت در دفاع مقدس می باشد.
شماره مدرک :
15
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه دكتر شريعتي
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :

شماره مدرک :
13
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
طرح های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع :
مجموعه
جنس :
مجموعه
توصیف :
در این مجموعه کلیه طرح های پژوهشی که به سفارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهیه شده است نمایش داده می شود.
شماره مدرک :
5
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقش دولت در دفاع مقدس(جدید)
نوع :
مجموعه
جنس :
مجموعه
توصیف :
این مجموعه شامل کلیه اسناد مربوط به نقش دولت در دفاع مقدس می باشد.
سطح1 :
primary_type
6
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقش دولت در دفاع مقدس
نوع :
مجموعه
جنس :
مجموعه
چکیده :
این مجموعه شامل کلیه اسناد و تصاویر مربوط به نقش دولت در دفاع مقدس می باشد.
,
این مجموعه شامل کلیه اسناد و تصاویر مربوط به نقش دولت در دفاع مقدس می باشد.
ريشه :
( ( allfields:"نقش دولت در دفاع مقدس" OR ( ( allfields:نقش AND allfields:دولت AND allfields:دفاع AND allfields:مقدس) ) ) )
7
1
تصویر بندانگشتی
نوع دوم مدرک :
مجموعه
عنوان و نام پديدآور :
روزنامه ناهيد
نوع :
روزنامه
جنس :
Image/jpg
8
1
بندانگشتی
نوع دوم مدرک :
مجموعه
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه منابع ديجيتال ايران
نوع :
روزنامه
جنس :
Image/jpg
نتیجه  1  تا  8  از  8  نتیجه  در  0/1409724  ثانیه