پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  8  از  8  نتیجه  در  0/0156262  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دانلود منابع الكترونیكی
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :

كاربرگرامی برای دانلود رايگان منابع الكترونیكی لازم است ابتدا در كتابخانه و اسنادرقمی ( دیجیتال)  سازمان اسناد و  كتابخانه ملی ایران  به آدرس http://dl.nlai.ir

سطح1 :
primary_type
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه انتشارات سازمان اسناد
نوع :
مجموعه
جنس :
مجموعه
توصیف :
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
سطح1 :
primary_type
3
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
این مجموعه شامل آثار دفاع مقدس است.
,مجموعه
4
1
بندانگشتی
نوع :
مجموعه
جنس :
این مجموعه شامل کلیه اسناد مربوط به نقش دولت در دفاع مقدس می باشد.
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه دكتر شريعتي
نوع :
مجموعه
جنس :
Image/jpg
توصیف :

سطح1 :
Title_and_statement_of_responsibility
6
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
طرح های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع :
مجموعه
جنس :
مجموعه
توصیف :
در این مجموعه کلیه طرح های پژوهشی که به سفارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهیه شده است نمایش داده می شود.
ريشه :
(( primary_type:9982680 OR type:9982680 ) AND ((allfields:کتابخانه AND allfields:ملی) ) )
7
1
تصویر بندانگشتی
نوع دوم مدرک :
مجموعه
عنوان و نام پديدآور :
روزنامه ناهيد
نوع :
روزنامه
جنس :
Image/jpg
8
1
بندانگشتی
نوع دوم مدرک :
مجموعه
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه منابع ديجيتال ايران
نوع :
روزنامه
جنس :
Image/jpg
نتیجه  1  تا  8  از  8  نتیجه  در  0/0156262  ثانیه