پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  66  نتیجه  در  0/2968591  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
پیشینه تاریخی و اسنادي رژیم حقوقی دریای خزر از 1228/1813 تا 1336/1940,پیشینه تاریخی و اسنادي رژیم حقوقی دریای خزر از 1228/1813 تا 1336/1940
پدیدآور :
کناررودی، قربانعلی
فرمت :
application/pdf
موضوع :
دریای خزر-خ‍ل‍ی‍ج‌ه‍ا-ب‍ن‍دره‍ا-ت‍ج‍ارت‌-راه‌ه‍ا-ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌-م‍ن‍اب‍ع‌ ن‍ف‍ت‌-بازرگانی بین‌المللی-گ‍م‍رک‌- ش‍ی‍لات‌,Caspian Sea-Gulfs-Ports-Commerce-Roads-Sea Transport-Oil Resources-International trade-Customs- Fishery
2
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
گزارش پيشرفت قرارداد طرح پژوهشي تهيه RFP سيستم آرشيو وب ايران,گزارش پيشرفت قرارداد طرح پژوهشي تهيه RFP سيستم آرشيو وب ايران
پدیدآور :
کیهانی‌پور، امیرحسین، ‏‫۱۳۵۹ -‎‏‬
فرمت :
application/doc
موضوع :
وب-آرشیوهای وب-سامانه‌های چندرسانه‌ای-ب‍ان‍ک‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌-ابر‌پایگاه‌های اطلاعاتی-ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ - درخواست ارائه پیشنهاد,Web-Web archives-Multimedia systems-Information Banks-Metadatabases-Information Retrieval- Requests for proposals (Public contracts)
3
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
تأثیر جریانهاي شرق شناسی و ایران شناسی بر تاریخن گاري ملی گرایانه ایران در دوره ي قاجار و پهلوي اول,تأثیر جریانهاي شرق شناسی و ایران شناسی بر تاریخن گاري ملی گرایانه ایران در دوره ي قاجار و پهلوي اول
پدیدآور :
طرفداری، علی‌محمد، ‏‫۱۳۵۲ - ‏
فرمت :
application/pdf
موضوع :
ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌-پهلوی(سلسله)-ت‍اری‍خ‌ ن‍گ‍اری‌-ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌-ق‍اج‍اری‍ه‌,Orientalism-Historiography--Iranology-Qajar
4
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور :
نوذری امینی، سودابه
فرمت :
application/pdf
موضوع :
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-آموزش-ارزشیابی - آموزش ضمن خدمت-,Evaluation- Inservice Training
5
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(,آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(
پدیدآور :
ن‍ش‍اط ، ن‍رگ‍س‌
فرمت :
application/pdf
موضوع :
شبکه‌های کامپیوتری-شبکه‌های ذخیره‌سازی-فناوری اطلاعات و ارتباطات -سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,Computer networks-Storage area -networks (Computer networks)-Information and Comunication Thechnology
6
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد,کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد
پدیدآور :
احمدی‌فصیح، صدیقه ، ‏‫۱۳۴۹‬-
فرمت :
application/doc
موضوع :
حفاظت-اس‍ن‍اد-کتابشناسی- آرشیو- آرشیویست‌ها-مواد آرشیوی -- رقمی‌کردن-آرش‍ی‍و ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌-ک‍ت‍اب‍داران‌,Protection-Documents-Bibliography-Archivists-Archival materials‪ -Archives- Digitization-Government Archives-Librarians ‌
7
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو,طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو
پدیدآور :
خانی‌پور، رضا، ‏‫۱۳۴۵ -
فرمت :
application/doc
موضوع :
آرش‍ی‍وه‍ا-کنفرانس‌ها و کنگره‌ها-رتبه‌گذاری-پ‍ژوه‍ش‌-م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا-کتابخانه ها,Archives-Congresses and conventions-Ratings and rankings-Research-‪Articles-Libraries
8
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
ارزیابی کارآمدی و ارائه راهکارهای ارتقا نرم افزارهای کتابخانه ای کتابخانه ملی از منظر بازیابی اطلاعات دیجیتالی,ارزیابی کارآمدی و ارائه راهکارهای ارتقا نرم افزارهای کتابخانه ای کتابخانه ملی از منظر بازیابی اطلاعات دیجیتالی
پدیدآور :
ن‍ش‍اط ، ن‍رگ‍س‌
فرمت :
application/pdf
موضوع :
ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌-آذرسا-اطلاع‍ات‌-کتابخانه‌های الکترونیکی,Information Retrieval-AZARSA (Computer software)-Information-Digital libraries
9
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
امکان سنجی طراحی و راه اندازي سامانه هوشمند مدیریت مراجعه مبتنی بر کاربرد کارت عضویت هوشمند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی,امکان سنجی طراحی و راه اندازي سامانه هوشمند مدیریت مراجعه مبتنی بر کاربرد کارت عضویت هوشمند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
پدیدآور :
شادان پور، فرزانه
فرمت :
application/pdf
موضوع :
کارت‌های عضویت-سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-م‍دی‍ری‍ت‌-امکان‌سنجی-کاربران کتابخانه‌-ف‍ن‍اوری‌-اعضا -خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌,Membership cards-Management-Feasibility studies-Library users-Technology-‪Membership-Information Services
10
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۶۵۴,۴۶۴۳۶۵۴
عنوان و نام پديدآور :
مقایسه خاطره‌نگاشته‌های دوران دفاع مقدس و پس از آن,[طرح],/ پژوهشگر احسان عزیزیان.,مقایسه خاطره‌نگاشته‌های دوران دفاع مقدس و پس از آن,[طرح],/ پژوهشگر احسان عزیزیان.
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۸۹.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۸۹.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۸۹.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۸۹.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۸۹.
شناسه كد كتاب :
4643654
نتایج   1  تا  10  از  66  نتیجه  در  0/2968591  ثانيه