پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  109  نتیجه  در  0/1562523  ثانيه، 
 
             

مرتب سازی بر اساس
1


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
سبک‌شناسی معماری در یادمان‌های شهدا، مراکز فرهنگی و باغ موزه‌ی دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر مهدی آقاعلی‌گل.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۷۸
شناسه كد كتاب :
4643978
پدیدآور :
/ پژوهشگر مهدی آقاعلی‌گل.
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.
2


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
مقایسه خاطره‌نگاشته‌های دوران دفاع مقدس و پس از آن,[طرح],/ پژوهشگر احسان عزیزیان.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۶۵۴
شناسه كد كتاب :
4643654
پدیدآور :
/ پژوهشگر احسان عزیزیان.
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۸۹.
3


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
بازنمایی فرهنگی سینمای جنگ: مطالعه تطبیقی سینمای جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا,[طرح],/ پژوهشگر مهدی نوریان,؛ استاد راهنما علی‌اصغر فهیمی‌فر,؛ استاد داور مرتضی حیدری.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۸۸
شناسه كد كتاب :
4643988
پدیدآور :
/ پژوهشگر مهدی نوریان
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.
4


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تعیین میزان تحقق قوانین حمایتی از ایثارگران در حوزه بهداشت و درمان,[طرح],/ پژوهشگر میلاد به‌نژاد.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۸۶
شناسه كد كتاب :
4643986
پدیدآور :
/ پژوهشگر میلاد به‌نژاد.
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.
5


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
مسئولیت حقوقی کشورهای حامی عراق در دوران جنگ تحمیلی,[طرح],/ پژوهشگر مهدی عبدی,؛ استاد راهنما ناصر سعد.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۸۵
شناسه كد كتاب :
4643985
پدیدآور :
/ پژوهشگر مهدی عبدی
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.
6


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
مطالعه تطبيقی بعد معنوی جنگ‌های سده اخير ايران با هشت سال دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر مهدی بهرامی‌دستجرد,؛ استاد راهنما هادی مرادپیری.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۸۲
شناسه كد كتاب :
4643982
پدیدآور :
/ پژوهشگر مهدی بهرامی‌دستجرد
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.
7


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
نقش و مسئولیت حقوقی آلمان در جنگ تحمیلی ایران وعراق,[طرح],/ پژوهشگر سیدهادی یاسینی,؛ استاد داور حسین طالقانی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۵۵
شناسه كد كتاب :
4643855
پدیدآور :
/ پژوهشگر سیدهادی یاسینی
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.
8


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
بررسی تأثیر فرهنگ مهدویت و انتظار در دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر هادی عبداللهی,؛ استاد داور محمدحسین ایراندوست.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۶۷۹
شناسه كد كتاب :
4643679
پدیدآور :
/ پژوهشگر هادی عبداللهی
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.
9


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تحقیق و نقد نقدها و سبک شعر دفاع مقدس بررسی و نقد چهارده کتاب معرفی، سبک‌شناسی و نقد شعر دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر رضا خبازها,؛ استاد راهنما محمدرضا سنگری.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۱۰
شناسه كد كتاب :
4643810
پدیدآور :
/ پژوهشگر رضا خبازها
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.
10


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
مطالعه مبانی حقوقی و فقهی استراتژی تنبیه متجاوز,[طرح],/ پژوهشگر محمد قربانزاده‌موسی‌کندی,؛ استاد داور محمد رضوی.
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۶۸
شناسه كد كتاب :
4643968
پدیدآور :
/ پژوهشگر محمد قربانزاده‌موسی‌کندی
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.
نتایج   1  تا  10  از  109  نتیجه  در  0/1562523  ثانيه