پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  59  نتیجه  در  0/0468815  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
           

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۵۵,۴۶۴۳۸۵۵
عنوان و نام پديدآور :
نقش و مسئولیت حقوقی آلمان در جنگ تحمیلی ایران وعراق,[طرح],/ پژوهشگر سیدهادی یاسینی,؛ استاد داور حسین طالقانی.,؛ استاد داور حسین طالقانی.,/ پژوهشگر سیدهادی یاسینی,[طرح],نقش و مسئولیت حقوقی آلمان در جنگ تحمیلی ایران وعراق
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.,، ۱۳۹۲.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.,، ۱۳۹۲.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
شناسه كد كتاب :
4643855
2
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۶۷۹,۴۶۴۳۶۷۹
عنوان و نام پديدآور :
بررسی تأثیر فرهنگ مهدویت و انتظار در دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر هادی عبداللهی,؛ استاد داور محمدحسین ایراندوست.,؛ استاد داور محمدحسین ایراندوست.,/ پژوهشگر هادی عبداللهی,[طرح],بررسی تأثیر فرهنگ مهدویت و انتظار در دفاع مقدس
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.,، ۱۳۹۳.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.,، ۱۳۹۳.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
شناسه كد كتاب :
4643679
3
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۷۸,۴۶۴۳۹۷۸
عنوان و نام پديدآور :
سبک‌شناسی معماری در یادمان‌های شهدا، مراکز فرهنگی و باغ موزه‌ی دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر مهدی آقاعلی‌گل.,/ پژوهشگر مهدی آقاعلی‌گل.,[طرح],سبک‌شناسی معماری در یادمان‌های شهدا، مراکز فرهنگی و باغ موزه‌ی دفاع مقدس
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.,، ۱۳۹۲.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.,، ۱۳۹۲.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.
شناسه كد كتاب :
4643978
4
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۱۰,۴۶۴۳۸۱۰
عنوان و نام پديدآور :
تحقیق و نقد نقدها و سبک شعر دفاع مقدس بررسی و نقد چهارده کتاب معرفی، سبک‌شناسی و نقد شعر دفاع مقدس,[طرح],/ پژوهشگر رضا خبازها,؛ استاد راهنما محمدرضا سنگری.,؛ استاد راهنما محمدرضا سنگری.,/ پژوهشگر رضا خبازها,[طرح],تحقیق و نقد نقدها و سبک شعر دفاع مقدس بررسی و نقد چهارده کتاب معرفی، سبک‌شناسی و نقد شعر دفاع مقدس
وضعيت اجرای طرح :
بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.,، ۱۳۹۳.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.,، ۱۳۹۳.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.
شناسه كد كتاب :
4643810
5
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
گزارش پيشرفت قرارداد طرح پژوهشي تهيه RFP سيستم آرشيو وب ايران,گزارش پيشرفت قرارداد طرح پژوهشي تهيه RFP سيستم آرشيو وب ايران
پدیدآور :
کیهانی‌پور، امیرحسین، ‏‫۱۳۵۹ -‎‏‬
فرمت :
application/doc
موضوع :
وب-آرشیوهای وب-سامانه‌های چندرسانه‌ای-ب‍ان‍ک‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌-ابر‌پایگاه‌های اطلاعاتی-ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ - درخواست ارائه پیشنهاد,Web-Web archives-Multimedia systems-Information Banks-Metadatabases-Information Retrieval- Requests for proposals (Public contracts)
6
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
تأثیر جریانهاي شرق شناسی و ایران شناسی بر تاریخن گاري ملی گرایانه ایران در دوره ي قاجار و پهلوي اول,تأثیر جریانهاي شرق شناسی و ایران شناسی بر تاریخن گاري ملی گرایانه ایران در دوره ي قاجار و پهلوي اول
پدیدآور :
طرفداری، علی‌محمد، ‏‫۱۳۵۲ - ‏
فرمت :
application/pdf
موضوع :
ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌-پهلوی(سلسله)-ت‍اری‍خ‌ ن‍گ‍اری‌-ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌-ق‍اج‍اری‍ه‌,Orientalism-Historiography--Iranology-Qajar
7
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور :
نوذری امینی، سودابه
فرمت :
application/pdf
موضوع :
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-آموزش-ارزشیابی - آموزش ضمن خدمت-,Evaluation- Inservice Training
8
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۹۶۸,۴۶۴۳۹۶۸
عنوان و نام پديدآور :
مطالعه مبانی حقوقی و فقهی استراتژی تنبیه متجاوز,[طرح],/ پژوهشگر محمد قربانزاده‌موسی‌کندی,؛ استاد داور محمد رضوی.,؛ استاد داور محمد رضوی.,/ پژوهشگر محمد قربانزاده‌موسی‌کندی,[طرح],مطالعه مبانی حقوقی و فقهی استراتژی تنبیه متجاوز
وضعيت اجرای طرح :
، ۱۳۹۳.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.,، ۱۳۹۳.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۳.
شناسه كد كتاب :
4643968
9
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(,آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(
پدیدآور :
ن‍ش‍اط ، ن‍رگ‍س‌
فرمت :
application/pdf
موضوع :
شبکه‌های کامپیوتری-شبکه‌های ذخیره‌سازی-فناوری اطلاعات و ارتباطات -سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,Computer networks-Storage area -networks (Computer networks)-Information and Comunication Thechnology
10
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد,کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد
پدیدآور :
احمدی‌فصیح، صدیقه ، ‏‫۱۳۴۹‬-
فرمت :
application/doc
موضوع :
حفاظت-اس‍ن‍اد-کتابشناسی- آرشیو- آرشیویست‌ها-مواد آرشیوی -- رقمی‌کردن-آرش‍ی‍و ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌-ک‍ت‍اب‍داران‌,Protection-Documents-Bibliography-Archivists-Archival materials‪ -Archives- Digitization-Government Archives-Librarians ‌
11
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو,طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو
پدیدآور :
خانی‌پور، رضا، ‏‫۱۳۴۵ -
فرمت :
application/doc
موضوع :
آرش‍ی‍وه‍ا-کنفرانس‌ها و کنگره‌ها-رتبه‌گذاری-پ‍ژوه‍ش‌-م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا-کتابخانه ها,Archives-Congresses and conventions-Ratings and rankings-Research-‪Articles-Libraries
12
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
شماره کتابشناسي ملي :
۴۶۴۳۸۴۹,۴۶۴۳۸۴۹
عنوان و نام پديدآور :
مسئولیت حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهندگان عراقی,؛ استاد داور علی باباخانی.,[طرح],/ پژوهشگر پیام حیدری,/ پژوهشگر پیام حیدری,[طرح],؛ استاد داور علی باباخانی.,مسئولیت حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهندگان عراقی
وضعيت اجرای طرح :
، ۱۳۹۲.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.,، ۱۳۹۲.,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,بنياد حفظ ‌آثار و نشر ارزشهاي‌ دفاع‌مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس,، ۱۳۹۲.
شناسه كد كتاب :
4643849
نتیجه  1  تا  12  از  59  نتیجه  در  0/0468815  ثانیه